Reklama
 
Blog | Ondřej Bouda

Přemluv sebe, přemluv další!

Výzva mladým dospělým: Všichni chtějí vaše dobro. Nenechte si ho vzít!

Podle průzkumu se 41% mladých dospělých nechystá k volbám. Naopak lidé nad 60 let se k volbám hromadně chystají. Hrozí tedy, že o budoucnosti země – o tom, zda se ČR v následujících 4 letech giganticky a nezvratně zadluží – rozhodnou senioři. Mladí to pak budou „jenom“ splácet – a to v době, kdy na ně budou plnou vahou dopadat problémy způsobené klimatickými změnami, na jejichž řešení budou potřebovat obrovské investice.

Ukradená budoucnost

Bohužel, ČR se pod vedením Babiše řítí do nezvladatelného dluhu a dalších vážných problémů. Většina seniorů ale preferuje další (nezodpovědné) zadlužování – zřejmě proto, že nějaká malá část toho dluhu jim přistane v důchodu (snad mají pocit, že když se lépe daří jim, znamená to, že se lépe daří celé zemi).
Naší zemi se dnes asi ještě daří, na dveře ale klepe několik vážných hrozeb. Kvůli klimatickým změnám potřebujeme přebudovat krajinu a zemědělství, aby dokázalo odolat suchu a přívalovým dešťům (jinak budeme čelit velkým a častým neúrodám). Potřebujeme přebudovat průmysl a energetiku, abychom neprodukovali emise, které klimatickou změnu způsobují / prohlubují. A v neposlední řadě potřebujeme s tímtéž pomáhat v těch oblastech severní Afriky a střední Asie, které se rychle oteplují a vysychají – protože pokud dojde k tomu, že tyto oblasti přestanou být obyvatelné, budou odtamtud utíkat stovky milionů lidí (nedávná „uprchlická krize“ by proti tomu byla legrace). Kvůli nastupující robotizaci potřebujeme přebudovat i školství – bude potřeba mnohem méně nekvalifikovaných pracovníků a mnohem více lidí s vyšším vzděláním (školství má obrovskou setrvačnost: jenom studium ZŠ + SŠ trvá 13 let; s touto modernizací bychom potřebovali začít už před několika lety!). To všechno bude hodně drahé – a v blízké budoucnosti nebude peněz nazbyt, protože kvůli demografickému vývoji během 10-15 let výrazně naroste nejen počet důchodců, ale spolu s tím i lidí, kteří o ně budou muset pečovat (ti všichni budou placeni z daní ostatních – a o to méně peněz na investice tedy bude stát mít).
Babiš se chystá zemi v příštích 4 letech masivně zadlužit – státní dluh se patrně zvedne na 2-3 násobek oproti roku 2019 – a výše uvedené problémy ho nezajímají. Půjčené peníze hodlá, tak jako doposud, tzv. „prožrat“ – platit z toho vyšší důchody, výpadek státních příjmů kvůli snížení daní bohatým atd. Znamená to dvě věci: výše nastíněné problémy na nás dopadnou větší vahou (protože Babiš je nebude včas/preventivně řešit) a na jejich řešení následně nebudou peníze (kdyby stát hospodařil zodpovědně, měli bychom na to našetřenou rezervu a případně bychom si mohli půjčit; místo toho budeme v situaci, kdy velká část státních příjmů padne na splácení minulých dluhů a další půjčka už nebude připadat v úvahu).

Ke změně stačí málo

Záleží tedy na mladých, zda se dostaví k volbám a uhájí svou budoucnost.
 • Důležité je hlavně to rozhodnutí: jít volit.
  Dejte si termín do kalendáře: 8.–9. října 2021
 • Nevíte koho volit? Stranu, se kterou nejvíc souzníte, vám během pár minut pomůže najít volební kalkulačka:
  http://kohovolit.eu/
 • Znáte někoho, kdo se k volbám nechystá? Přemluvte ho!

Horor na dobrou noc aneb Stručný přehled státního rozpočtu, dluhu a souvisejících úroků

 • Výdaje pro rok 2021 jsou cca 1 880 miliard, příjmy (z daní) cca 1 380 miliard, letos se tedy zadlužíme o 500 miliard (skoro třetina výdajů je na dluh!).
 • Státní dluh se v letech 2012-2019 skoro nezměnil, byl kolem 1 650 miliard. Loni narostl o 400 miliard, letos to bude dalších 500 miliard, tzn. na konci tohoto roku bude dluh cca 2 500 miliard. A rychle dál poroste, protože v tomto tempu zadlužování plánují Babiš se Schillerovou pokračovat dalších několik let (přičemž covid může asi jenom za polovinu dluhu 2020 + 2021; druhá polovina dluhu je dána nezodpovědným hospodařením a uplácením voličů – viz zprávy NKÚ a NRR níže v odkazech).
 • Aktuálně úroky ze státního dluhu dělají cca 40 miliard, tj. asi 2% státních výdajů. S tím, jak dluh rychle poroste, samozřejmě poroste i toto číslo, a to bohužel rychleji než by člověk čekal – protože čím víc budeme dlužit, tím větší bude riziko, že ČR nedokáže dluh splatit. Během pár let se proto dostaneme do situace, kdy aby byl někdo ochoten nám půjčit, budeme mu muset nabídnout mnohem vyšší úroky. Úroky za 3-4x vyšší dluh nás potom budou stát 5-7x víc než doposud (tj. 10-15% státních výdajů), což už bude hodně znát. Výše úroků ale může růst i v souvislosti s celkovou ekonomickou situací ve světě (posledních pár let byly na historickém minimu).
 • Na „prožírání“ si můžeme půjčovat ještě dalších cca 15-20 let, než skončíme na tom, že už se nenajde vůbec nikdo, kdo by byl ochoten nám půjčit (pak by nastal státní bankrot a spolu s tím velký chaos, protože ze dne na den by přestalo fungovat vše, co platí stát – důchody a ostatní sociální dávky, školy, úřady, zdravotnictví, hasiči, policie, soudy, armáda atd.). Můžeme tedy v nastoleném trendu zdánlivě bez problémů ještě docela dlouho pokračovat – dříve či později s tím ale budeme muset přestat (a čím později, tím víc to bude bolet).
 • Ne každý dluh je špatný – podle ekonomů není špatné se zadlužit, pokud se půjčené peníze použijou na důležité investice, kterými se nastartuje hospodářský růst. Dobrá investice má návratnost a proto se vyplatí – lidé budou víc vydělávat, tedy budou odvádět vyšší daně, a tyto vyšší daně tu investici zaplatí (tzn. „dobré“ zadlužení výhledově vede k lepší finanční kondici státu i obyvatel – lepší ve srovnání s tím, jaký by byl vývoj bez té půjčky). Není ale správné se zadlužit kvůli běžným „provozním“ výdajům, jako jsou důchody nebo sleva na jízdné – dnes se kvůli tomu sice budeme mít lépe, ale o to horší to bude v budoucnu (u „špatné“ půjčky nakonec přijde den, kdy sice budeme zoufale potřebovat peníze na něco jiného, ale místo toho budeme muset draze splácet tu starou půjčku).

Zdroje / odkazy

Přehled vývoje státního dluhu na wiki:
Přehled nákladů (úroků) za státní dluh – Ministerstvo financí:
 • https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/statistiky/naklady-statniho-dluhu
 • Hrubé výdaje = úroky za dluh.
 • Čisté výdaje = po započtení nedaňových příjmů Ministerstva financí (úroky z vkladů na účtech apod.).
 • Pozn.: Výdaje za rok 2020 jsou stejné jako dřív, přestože se v roce 2020 dluh významně zvedl – to je dáno tím, že v roce 2020 se platily úroky za dluhy 2019 a starší. Nárůst úroků za loňský „večírek“ tedy uvidíme až letos a v příštích letech (v případě víceletých půjček).
Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu – Polovina schodku 2020 nesouvisí s pandemií
Zpráva národní rozpočtové rady – Státní rozpočet je neudržitelný, jsou nezbytné hluboké reformy
 • https://unrr.cz/wp-content/uploads/2021/06/2021-ZPRAVA-O-DLOUHODOBE-UDRZITELNOSTI-VEREJNYCH-FINANCI_A.pdf
 • Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, který si stát zřídil, aby vládě, poslancům i veřejnosti dodával objektivní informace o aktuálním i budoucím vývoji státních financí. NRR je potřeba jako protiváha k ministerstvu financí – ministr totiž vždy bude mít tendenci tvrdit, že on to dělá dobře (a jemu podřízení úředníci si pak netroufnou říkat pravdu).
 • České veřejné finance v současnosti čelí obrovskému tlaku ... Důvody nespočívají jen v samotném (pandemickém) poklesu HDP … ale především ve změně dlouhodobého nastavení fiskální politiky, která mnohdy se samotnou pandemií COVID19 nesouvisela.
 • Nárůst českého zadlužení v období pandemie (se) zcela vymyká … i v mezinárodním kontextu.
 • K prolomení dluhové brzdy (dojde) již v roce 2024, tedy o 19 let dříve, než jsme předpokládali v loňské Zprávě.
 • Chybí ozdravná konsolidační strategie pro postpandemické období.
 • Bude potřeba ozdravný plán a udržitelná důchodová reforma, na jejíž přípravu a zavedení se však již povážlivě krátí čas. Jak NRR opakovaně upozorňuje, čím později se ke změnám v systému veřejných financí přistoupí, tím budou bolestivější a dražší. S ohledem na současné i budoucí generace je proto nezbytné, aby se ke konkrétním opatřením přistoupilo co nejdříve a v dostatečné kvalitě.
Volební průzkum zmíněný v úvodu
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama